Hangszereink

bemutatása

 

A következő oldalon megismerkedhetnek a Erkel Ferenc Zeneiskola tanulható hangszerekkel. Számunkra fontos, hogy leendő növendékeink kellő információ tudatában válasszanak hangszert, hiszen a jó választás meghatározhatja későbbi zenei tanulmányukat. A hangszerismertetők alá kisebb zenei részleteket helyeztünk el, hiszen a szövegnél még fontosabb lehet a hangszer zenéje. Amennyiben valamelyik hangszer felkeltette érdeklődésüket bátran keressék fel a szakos tanárt, vagy iskolánkat. Ilyenkor közelebbről is megtekinthetik a választott hangszert, és ha lehetséges, akkor kipróbálásra is sor kerülhet. Várjuk jelentkezésüket!

ZONGORA

A zongora billentyűs, polifón húros hangszer. Hangterjedelme igen nagy, általában 7-8 oktáv. Billentyűsorral összeköttetésben álló, kis kalapácsokkal megütött, hangszekrényben kifeszített fémhúrok adják a zenei hangot. Hangképzése mechanikus, alapszintű kezelése a többi hangszerhez képest egyszerű, viszonylag könnyen és gyorsan elsajátítható, azonban mesterévé válni kitartó gyakorlással lehet csak. Népszerűségének oka az is, hogy egy játékos több szólamot képes egyidejűleg megszólaltatni rajta, így zenekari vagy kórusműveket, de akár operákat is könnyen előadhatunk segítségével. Ilyen szempontból a zeneszerzők és karmesterek fontos segédeszköze.
A zongora tanulás már korán, akár az általános iskolával egyszerre elkezdhető, viszont az otthoni hangszer a gyakorlás fontossága miatt ajánlott.

GITÁR

A gitár (nemzetközi szó a spanyol guitarra-ból, ez pedig – arab közvetítéssel – a görög kitharából) a húros hangszerek, ezen belül a pengetős hangszerek csoportjába tartozó hangszer. Megszólaltatása pengetővel, illetve ujjal történik. Általában hat húrja van, ezek hangolása E-A-d-g-h-e’. A gitár kivitele szerint lehet klasszikus, akusztikus, elektromos vagy elektro-akusztikus. A hangszer igen népszerű. Szinte minden zenei stílusban képviselteti magát valamilyen formában. mivel igen sokoldalú, hiszen az egyes gitárok típusuktól és zenei stílustól függően betölthetnek szólista szerepet, de megállják helyüket a ritmusszekcióban is. A gitárkészítés – bár napjainkban már tömeggyártásról beszélünk – megőrizte a kézműves hangszerkészítők hagyományait.

HEGEDŰ

A hegedű a vonós hangszerek legmagasabb hangolású, méretre legkisebb tagja, 4 db, kvint távolságra hangolt húrral. A legmélyebb húr (ami tulajdonképpen a hegedűn megszólaltatható legmélyebb hang) a kis G, ezt követi az egyvonalas D-, egyvonalas A-, illetve a kétvonalas E-húr. A vonós hangszerek között a legnépszerűbb hangszer, a szimfonikus zenekarokban a legnagyobb számban van jelen. A hangszert jellemzi a virtuóz játékmód és a széles dinamikai skála. A hegedű tanulása a különböző méretben elkészített hangszereknek hála nagyon korán, már akár óvodás korban is elkezdhető.

FUVOLA

A fuvolát fúvástechnikája, zenekarbeli szerepe alapján a fafúvós hangszerek közé sorolják annak ellenére, hogy napjainkban már leggyakrabban fémből készül. A legmozgékonyabb hangú fúvós hangszer. Hangképzés szempontjából a legegyszerűbb hangszerek egyike, valódi fúvókája nincs is, a hangszert a játékos ajkai által a fejrészen lévő befúvónyílásra irányított levegőáram szólaltatja meg. Hangterjedelme nagy. A szimfonikus zenekarokban gyakran van szólisztikus szerepe virtuóz játéka miatt. A hangszer már kisiskoláskánt is tanulható. Olykor a fuvolatanulás előkészítő hangszere lehet a “fife”, mely könnyen beszerezhető, és a legkisebbeknek is lehetőséget nyújt a zenetanulásra.

FURULYA

A furulya vagy blockflöte a fafúvós hangszerek családjába tartozik annak ellenére, hogy manapság legtöbbször műanyagból készül. A reneszánsz és a barokk zene kedvelt hangszere volt, mára kicsit háttérbeszorult a komolyzenében. Megszólaltatása a hangszer tetején található síp szerű fúvókába történő levegőfújással lehetséges. A hangszeren való játék kezdetben igen egyszerű, így ideális lehet azoknak akik még csak ismerkednek a hangszerekkel, vagy semmilyen zenei előképzettségük nincs.

 

OBOA

Az oboa eredete nagyon régi gyökerekre nyúlik vissza. A középkori források szerint az ókori görögök is használtak fúvástechnikában hasonló hangszert. Aulos-nak hívták és a hangja csatába hívogató volt.
több évszázados fejlődés eredménye, hogy egyre több billentyűvel látták el, korszerűsítették sok tekintetben és a XX században nyerte el a mai formáját. A zenetörténet egyik legkedveltebb hangszere. A barokk korszakban írtak rá a legtöbb művet. Johann Sebastian Bach egyik legkedvesebb hangszere volt.
A mai hangszereket jórészt az egyik legnemesebb fából, ébenfából készítik, melyen bonyolult billentyűzet teszi lehetővé a virtuóz művész játékát. Megszólaltatása egy rézcsövecskére felkötött és megfaragott kettős nádlapocska segítségével történik. A zenekari játékára jellemző, hogyha a hangszer megszólal, a többi hangszerek elcsendesülnek.

KLARINÉT

A klarinét a fafúvós hangszerek családjába tartozik. Legtöbbször grenadill fából vagy ébenfából készül. A hangszer megszólaltatásához a levegőt a nád és a fúvóka közötti kis résbe kell belefújni. Hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv. A klarinét számos zenei műfajban használatos, a szimfonikus, fúvós zenekarokban, jazzben és klezmerben is fontos szerepe van. Dinamika tartománya nagy. A leghalkabb hangra képes a fúvós hangszerek között. A fuvolához hasonlóan a klarinét is virtuóz hangszer. Legkorábban 2-3. osztályos kortól ajánlott a tanulást megkezdeni. Megszólaltatása nagyon hasonlít a szaxofonhoz, így a későbbre tervezett szaxofon tanulásban is előnyt jelenthet.

SZAXOFON

A szaxofon bár sárgarézből készül, de mégis a fafúvós hangszerek közé soroljuk, mivel számos dologban hasonlít a klarinéthoz. Megszólaltatása, billentyűkiosztása megegyezik. A hangszer többféle méretben készül. Leggyakrabban az alt és tenorszaxofon használatos. A hangszer a zenetörténetben még nagyon fiatalnak számít, még nincs kétszáz éves. A szimfonikus zenekaroknak nem állandó hangszere, de a könnyűzenében fontos szerepet tölt be. Hangszíne sokoldalú. A hangszer mérete és súlya miatt inkább a nagyobb korosztálynak ajánlott. Legkorábban 10-12 éves korban ajánlott elkezdeni.

TROMBITA

A trombita a nyugati zenében használt tölcséres fúvókájú hangszer. Rézfúvós hangszerek közül a legmagasabb hangú. Hangfekvése a kürt, a harsona és a tuba fölött van. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet. Egyik végén helyezkedik el a fúvóka, a másik vége tölcsérszerűen kiszélesedik. A tölcséres rész segít a hang sugárzásában, ugyanakkor a fafúvósoktól eltérően a hang képzésében is részt vesz. A leggyakoribb a B hangolású ún. B-trombita, de ezenkívül készítettek már trombitát C, D, Esz, E, F, G, A hangolásban is.

HARSONA

A cselló (gordonka, kisbőgő) egy nagy hangterjedelmű, basszus fekvésű vonós hangszer, mely a család középső tagja. Ez a hangszer is négy húros. A legmélyebb húr a C, melyet a G, a D és az A húrok követnek. A hegedűvel és a brácsával ellentétben, e hangszert játék közben a földre kell támasztani és ülve játszani rajta. Mély hangjai kitűnően betöltik a zenekari basszusszólam funkcióját. A magas regisztere pedig képessé teszi vezető dallamok játszására is. A cselló a hegedű után a legdallamosabb vonós hangszer, amelynek hangja a legközelebb áll az emberi hanghoz. Mivel a tanulóhangszerek gyakran készülnek kisebb méretben, így ez a hangszer is könnyen tanulható kicsiknek. 

KÜRT

A kürt a rézfúvós hangszerek családjába tartozik. Kör alakban meghajlított, hosszú, vékony csőből és hirtelen kiszélesedő tölcsérből áll. A vadászkürtből alakult ki, a modern kürt szelepekkel van ellátva. A szimfonikus és a fúvószenekarok fontos tagja, a fúvósötösben is szerepet kap. A kürt egy nagyrészt kör alakban meghajlított, szűk keresztmetszetű, enyhén táguló furatú csőből áll, melynek egyik végén található a keskeny, tölcsér alakú fúvóka, a másik vége széles tölcsérbe megy át. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet. A kürtök közül a kettőskürt csöve a leghosszabb. Ez a hangszer összesen közel hat és fél méternyi csövet foglal magában.

 

Tenor- és baritonkürt

A baritonkürt vagy egyszerűen bariton a rézfúvós hangszerek közé tartozik. Hangfekvése a trombita és a tuba között van. Az eufóniumhoz hasonlóan pedálhangja B, ami a szárnykürt alatt egy oktávval szól. A vele azonos csőhosszúságú tenorkürttől bővebb menzúrája különbözteti meg. Elsősorban fúvósegyüttesekben kap szerepet.

A tenorkürt anyaga is sárgarézből készült. Három nyomó- vagy forgószeleppel rendelkezik. Ezek más szelepes rézfúvós hangszerhez hasonlóan különböző hosszúságú csődarabokat iktatnak be a csőrezonátorba, ezzel áthangolva azt, hogy minden hang megszólaltatható legyen. A többi tölcséres fúvókájú hangszerhez hasonlóan a tenorkürt elsődleges hangforrása a játékos fúvókához szorított ajkainak rezgése, amely a cső különböző rezonanciáit képes megszólaltatni. Mivel a hangszer furata hossza nagy részében táguló, kónikus, a hangja kerekebb, lágyabb, mint a trombitáé vagy a harsonáé, de mély regisztereiben nem annyira telt, mint a nála is bővebb menzúrájú és hangsúlyozottabban kónikus baritonkürt, eufónium hangja.

TUBA

A tuba a tölcséres fúvókájú, más néven rézfúvós hangszerek közül a legmélyebb hangú, a modern szimfonikus zenekarok egyik legfrissebb tagja. A 19. század közepén jelent meg. Egy hosszú, többszörösen meghajlított csőből áll, melynek egyik végén csésze alakú fúvóka helyezkedik el, a másik vége tölcsérszerűen kiszélesedik. Furata az összes rézfúvós hangszer közül a legtágabb, szinte egész hosszában növekvő keresztmetszetű, kónikus, ami a legmélyebb hangok megszólaltatásának kedvez. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet. A hangszer nagy teste miatt csak idősebb korosztálynak ajánlott, így más rézfúvós hangszek előtanulmánya javasolt.

JELENTKEZZ ZENEISKOLÁNKBA