Iskolánk

bemutatása

Iskolánk rövid bemutatása

Zalaszentgróton már több évtizede folyik zeneoktatás. Az 1960-as évek elején először munkaközösség formájában, majd a Zalaegerszegi Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött 1967 nyaráig. Ekkor önállósodott, és az 1967/68-as tanévet már Zalaszentgróti Állami Zeneiskola néven kezdte el. 2001-ben vette fel az iskola a magyar zene egyik legnagyobb alakjának, Erkel Ferencnek a nevét. Dr Sípos Lajosné, majd Bajor István igazgatása után 1993-ban Lovász Gábor vette át az intézmény irányítását egészen 2019-ig, amikor iskolánk tanára, Bodnár Sándor kapta meg  a kinevezést.
Két településen létesítünk telephelyet abból a célból , hogy a városkörnyéken lakó gyermekek számára saját lakhelyükön biztosítsunk lehetőséget a zenetanulásra. A hangszeres tanulmányok mellett elméleti oktatást is biztosítunk, ezek a szolfézs és zeneirodalom tantárgyak. A kamarazenélést pedig fúvószenekar, énekkar, fafúvó-, rézfúvó- és vonós kamara csoportok valamint a korrepetíciós (zongorakíséretes) foglalkozások jelentik.
Az Erkel Ferenc Zeneiskola tevékenyen részt vesz Zalaszentgrót város kulturális életében. Tanévenként több növendékhangversenyt, karácsonyi hangversenyt rendezünk. Ezen kívül minden évben megrendezzük a volt növendékeink hangversenyét, amelyeken azok a ma már professzionális zenészek, vagy annak tanuló közép- és főiskolások lépnek fel, akik a mi iskolánkban kezdték meg zenei tanulmányaikat. Városi szintű rendezvényeken rendszeresen részt vesz a zeneiskola, fúvószenekara, vegyeskara, fafúvó-, rézfúvó-, és vonós kamara együttesei.
A vegyes kar minden évben megrendezi a Zalaszentgróti Kórustalálkozót, melyre 2-3 vendégkórust szokott meghívni.
Növendékeink szívesen mérettetik meg magukat a város határain kívül is. A megyei hegszeres találkozók mellett rendszeresen részt vesznek a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola által évente megrendezett „Sistrum” hangszeres versenyeken, ahol számos alkalommal értek el sikereket.

tanuló

Tanár

választható hangszer

helyszínen

Legfontosabb információk

Hány éves kortól lehet beiratkozni iskolánkba?

A zenetanulást minél korábban érdemes elkezdeni, így akár 7-8 éves kortól lehet tanulni bizonyos hangszereken. 

Mennyi elfoglaltsággal jár hetente a hangszeres tanulás?

A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak 2×30 percben hetente. Az elméleti tanítás 2×45 perces órákon történik.

Milyen hangszert érdemes választani?

Hangszer választás előtt érdemes körültekintően tájékozódni a választható hangszerekről. Szaktanáraink segítenek a hangszerek kipróbálásában és tanácsot adhatnak a választással kapcsolatban.

Felnőttként is lehet jelentkezni?

Iskolánkban lehetőség van a felnőttek zenei képzésére.

Kell saját hangszer a zenetanuláshoz?

A hangszerek beszerzése olykor igen költséges, ezért iskolánk ingyenesen ad hangszert növendékeinek egyes tanszakokon. Bővebb információért keresse iskolánkat.

Térítési és tandíj táblázat:

A 2011. évi CXC. tv. valamint a 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet alapján a zeneiskolában tanulók térítési díjat fizetnek, melynek összege az aktuális tanév előtt kerül kiszámításra. 

Választható hangszerek

Zongora, Gitár, Hegedű, Furulya, Fuvola, Oboa, Klarinét, Szaxofon, Trombita, Kürt, Tenor- és baritonkürt, Harsona, Tuba